Vizualizaţi produsele noastre

Necesarul de
RomCalc 95


Suplimentarea periodică a calcarului este necesară datorită absorbţiei de calcar în plante. În fiecare an, solurile pierd o cantitate de substanţe active de aproximativ 400-800 kg CaCO3 /ha. Această pierdere apare în special datorită absorbţiei de calciu în plante, dar și din cauza efectului de spălare, respectiv prin consumul de carbonat de calciu utilizat pentru neutralizarea acidităţii fiziologice. Consumul calciului în această proporție poate avea loc pe toate tipurile de sol, însă poate fi chiar mai mare în cazul solurilor ușoare. Folosirea îngrăşământului lichid, respectiv a îngrăşămintelor azotate cu conţinut de amoniu, determină de asemenea pierderea calciului din sol.


Aflați mai multe

Necesarul de magneziu


Suplimentarea magneziului trebuie să fie determinată în funcţie de necesitățile specifice ale plantei. În cazul suplimentării pentru menţinerea ameliorării solului se vor lua în considerare calităţile locului de cultivare şi nutriția actuală a solului. În nutriţia plantelor, magneziul acţionează ca antagonist al calciului, potasiului şi ionului de amoniu. Din acest motiv este important să acordăm atenţie următoarelor aspecte:

• solurile cu valoarea pH-ului sub 5 (antagonism magneziu, aluminiu)
• solurile cu valoarea pH-ului peste 7 (antagonism magneziu, calciu)
• solurile cu conţinut ridicat de potasiu (antagonism magneziu, potasiu)
• aplicarea azotatului de amoniu (îngrăşământ lichid UAN şi uree)
• în urma precipitaţiilor abundente (spălare)
• aportul redus de magneziu (cerinţă ridicată de magneziu)
• raportul ridicat de frunze, respectiv managementul intensiv al pajiștilor (cerinţă ridicată de magneziu)


Aflați mai multe

Este o substanţă nutritivă pentru plante, îmbunătățește fertilitatea solului.


RomCalc S este un îngrăşământ-ameliorator de sol cu conţinut de sulf şi calciu, care conţine două substanţe nutritive indispensabile pentru sol, calciu (Ca²⁺) şi sulfat (SO₄²ˉ). Substanţa activă din RomCalc S este sulfatul de calciu care se regăseşte sub formă granulată şi care este un îngrăşământ natural cu eliberare lentă. Doza recomandată de îngrăşământ RomCalc S asigură absorbţia mai eficientă de azot, fosfor, magneziu şi potasiu.


Aflați mai multe

De ce este importantă reactivitatea amelioratorului de sol cu conţinut de carbonat de calciu?


Reactivitatea substanţelor de calcarizare, amelioratori de sol:

Reactivitatea amelioratorilor de sol cu conţinut de calcar este indicată de viteza de absorbţie, iar cantitatea de calcar dizolvată în 10 minute într-o soluţie salină cu un pH constant de 2 este măsurată cu ajutorul unei analize de laborator dezvoltată în acest scop (metoda Sauerbeck/Rietz). Astfel, reactivitatea este o unitate de măsură absolută. Având în vedere că în momentul actual în Uniunea Europeană sunt autorizate trei metode diferite pentru determinarea reactivităţii amelioratorilor de sol, se va acorda o atenţie deosebită la metoda utilizată pentru măsurarea respectivă.

RomCalc 95 indică o reactivitate de 100%, ceea ce înseamnă o transformare rapidă a granulelor. Măcinarea și zdrobirea rocilor crește în mod suplimentar reactivitatea.

În cazul produselor cu conţinut de carbonat de calciu, carbonat de magneziu şi oxid de calciu, creşterea valorii de pH a solului nu depinde de ionul de calciu sau magneziu ci de ionii lor însoţitori.

CaO + H₂O → Ca²⁺ + 2 OH-

CaCO₃+ 2 H⁺→Ca²⁺+H₂CO₃→Ca²⁺+H₂O+CO₂

MgCO₃+2 H⁺→Mg²⁺+H2CO₃→Mg²⁺+H₂O+CO₂

De aici rezultă că anionul CO3 este responsabil pentru efectul de neutralizare. Se formează acid carbonic, care se descompune în dioxid de carbon și apă. Datorită ionului CO3, cele două calcare (carbonat de calciu şi carbonat de magneziu) sunt la fel de adecvate pentru neutralizarea acidităţii solului. Evident, carbonaţii se descompun în acizi liberi, astfel, în intervalul de valori sub pH 7 au un efect neutralizant, iar peste această valoare au un efect alcalin.