Ameliorator de sol cu conţinut de carbonat de calciu granulat, cu reactivitate ridicată.


Doză: 150-600 kg/ha – calcarizare de menţinere

Ambalaj: sac big bag de 600 kg.

Caracteristicile produsului:


Proprietăţi Dimensiune/Unitate
Conţinut de CaCo3 90%
Conţinut de CaO 50%
Conţinut de umiditate max 4%
Culoare alb, alb deschis
Dimensiunea granulelor 3-6 mm%, min. 90%
Densitate, greutate specifică 1,25/ dm2
Reacţie 8.0-8.5 pH
Reactivitate 100%

Reactivitate


Îngrăşământul pentru ameliorarea solului RomCalc 95 este compus din carbonat de calciu ce s-a format în urmă cu 70-100 de milioane de ani în perioada cretacică. În perioada respectivă o mare parte din Europa de astăzi era acoperită de apă. Sedimentele și depunerile s-au format în apele costiere din diferite organisme acvatice. Aceste sedimente cu conţinut de carbonat de calciu şi-au păstrat structura cavernoasă şi poroasă.

Datorită acesteia s-a format o materie primă naturală, cu diverse posibilităţi de utilizare și proprietăți. Ca şi materie primă, RomCalc 95 este un produs amorf şi uşor de măcinat. În plus, datorită conţinutului de carbonat de calciu cu o reactivitate înaltă, produsul este adecvat în mod special pentru utilizare ca ameliorator de sol în agricultură și silvicultură. Unul din criteriile esenţiale în alegerea amelioratorilor de sol cu conţinut de calcar este viteza diferită de absorbţie a diverselor forme, adică reactivitatea.


Reactivitatea substanţelor de calcarizare, amelioratori de sol:


Reactivitatea amelioratorilor de sol cu conţinut de calcar este indicată de viteza de absorbţie, iar cantitatea de calcar dizolvată în 10 minute într-o soluţie salină cu un pH constant de 2 este măsurată cu ajutorul unei analize de laborator dezvoltată în acest scop (metoda Sauerbeck/Rietz). Astfel, reactivitatea este o unitate de măsură absolută. Având în vedere că în momentul actual în Uniunea Europeană sunt autorizate trei metode diferite pentru determinarea reactivităţii amelioratorilor de sol, se va acorda o atenţie deosebită la metoda utilizată pentru măsurarea respectivă.

RomCalc 95 indică o reactivitate de 100%, ceea ce înseamnă o transformare rapidă a granulelor. Măcinarea și zdrobirea rocilor crește în mod suplimentar reactivitatea.


Motive pentru utilizarea produsului:


Nutriţia adecvată cu calciu este o condiție esențială pentru un sol sănătos, fertil și cultivabil în mod rentabil. Datorită efectelor chimice, fizice şi biologice multilaterale, RomCalc 95 contribuie la fertilitatea solului şi asigură condiţii corespunzătoare pentru creşterea plantelor.

Alimentarea satisfăcătoare a solului cu calciu are motive bine întemeiate:

  • Reacţia adecvată a solului: legarea unor elemente toxice, cum ar fi aluminiul sau metalele grele – asigurând astfel protecţie solului şi pânzei freatice.
  • Stabilizează structura solului: cationii de calciu se leagă pe suprafața particulelor de argilă și humus şi asigură legătura cu particule de sol de dimensiuni mai mari. Structura solului va deveni astfel stabilă şi poroasă.
  • Asigură o structură stabilă solului, precum şi o permeabilitate bună la aer şi apă.
  • Reduce deteriorarea structurii solului.
  • Reduce eroziunea.
  • Facilitează formarea unei zone radiculare profunde.
  • Creşte activitatea biologică a solului. (diverse microorganisme benefice, care transformă materia organică în humus, sunt capabile să se înmulțească doar într-un sol bogat în calciu.)
  • Contribuie la reducerea cheltuielilor cu îngrășămintele, deoarece îmbunătăţeşte capacitatea de absorbție de către plante a substanţelor nutritive aflate în sol, în special a fosforului.


Necesarul de
RomCalc 95:


Suplimentarea periodică a calcarului este necesară datorită absorbţiei de calcar în plante. În fiecare an, solurile pierd o cantitate de substanţe active de aproximativ 400-800 kg CaCO3 /ha. Această pierdere apare în special datorită absorbţiei de calciu în plante, dar și din cauza efectului de spălare, respectiv prin consumul de carbonat de calciu utilizat pentru neutralizarea acidităţii fiziologice. Consumul calciului în această proporție poate avea loc pe toate tipurile de sol, însă poate fi chiar mai mare în cazul solurilor ușoare.

Folosirea îngrăşământului lichid, respectiv a îngrăşămintelor azotate cu conţinut de amoniu(NH₄⁺), de asemenea, contribuie la pierderea calciului din sol. În principiu, suplimentarea cu calcar asemenea aplicării celorlalte îngrăşăminte, ar trebui să fie bazată pe analize de sol. Valoare optimă de pH a solurilor diferă în funcţie de tipul solului şi a scopului de cultivare, aspect care influenţează cantitatea de carbonat de calciu necesară. În afară de acestea, cantitatea de humus este determinantă în acest sens. În acelaşi timp însă, se poate afirma că necesarul de ameliorator de sol RomCalc 95 cu conţinut de CaCO3 constă în aplicarea unei cantităţi de 150-600 kg/ha cu o frecvenţă anuală.

Reacţia RomCalc 95 în sol:
CaCO₃+ 2 H⁺→Ca²⁺+H₂CO₃→Ca²⁺+H₂O+CO₂


În cazul produselor cu conţinut de carbonat de calciu, creşterea valorii de pH a solului nu depinde de ionul de calciu ci de ionii lor însoţitori.

De aici rezultă că anionul CO3 este responsabil pentru efectul de neutralizare. Se formează acid carbonic, care se descompune în dioxid de carbon și apă. Datorită ionului CO3, cele două produse ale noastre, RomCalc 95 (carbonat de calciu) şi RomCalc Mg (carbonat de magneziu) sunt la fel de adecvate pentru neutralizarea acidităţii solului. Evident, carbonaţii se descompun în acizi liberi, astfel, în intervalul de valori sub pH 7 au un efect neutralizant, iar peste această valoare au un efect alcalin.


Valoarea de pH a solului influenţează capacitatea de absorbție a substanţelor nutritive:


Valoarea pH -ului exprimă aciditatea solurilor. În cazul în care valoarea pH-ului scade cu o unitate, concentraţia acidului în sol creşte de zece ori. În cazul în care valoarea pH-ului scade cu două unităţi, acest raport creşte de o sută de ori. Între valoarea pH-ului şi capacitatea de absorbție a substanţelor nutritive din sol există o corelaţie strânsă. Acest aspect este prezentat în figura de mai jos.


Recomandare privind dozarea / pentru diferite plante :


Soiuri de plante În funcţie de valoarea de pH a solului Perioada recomandată pentru aplicare
Rapiţă 200-600 kg/ha înainte sau după semănat
Leguminoase (soia, mazăre) 200-600 kg/ha înainte de semănat
Floarea soarelui 200-600 kg/ha înainte de semănat
Cereale 150-400 kg/ha înainte sau după semănat
Porumb 150-400 kg/ha înainte de semănat
Legume 200-600 kg/ha înainte de semănat
Fructe, plantaţii 200-600 kg/ha pe tot parcursul anului
Pajişte 200-500 kg/ha la începutul primăverii şi toamna

Doza recomandată: între 150-600 kg/ha.